Pages Menu
Categories Menu

Terapia zaburzen przywiazania

Terapia zaburzen przywiazania

Terapia zaburzen przywiazania

Najmniej znanym problemem ludzi jest RAD, czyli reaktywne zaburzenie przywiązania. Czym ono się charakteryzuje? Na przykład tym, że osoby takie mają problemy z budowaniem oraz utrzymywaniem bliskich relacji z innymi ludźmi. Zaburzenie to pojawia się u dzieci przed piątym rokiem życia, takie dzieci są lękliwe, nadwrażliwe, charakteryzuje je ambiwalencja uczuć, obniżona tolerancja na frustracje i szybkie reagowanie gniewem na niepowodzenia. Dzieci takie mogą mieć dwie formy RAD-u, zahamowaną https://elektrotechmed.com/ lub rozhamowaną. Ta pierwsza przede wszystkim uniemożliwia nawiązywanie kontaktów, osoba taka unika kontaktu fizycznego, wzrokowego, cechuje ją chłód emocjonalny oraz obojętność.

W drugim zupełnie odwrotnym przypadku osoby takie wręcz narzucają się ze swoją obecnością, starają się pozyskać sympatię innych wręcz za wszelką cenę. Do niedawna sądzono, ze główną przyczyną powstania tej choroby są zaniedbania rodziców, zwłaszcza instytucji takich jak dom dziecka. Od kiedy powstała Nowa biologia stwierdzono, że jest za to odpowiedzialny brak rodziców w najwcześniejszych latach dziecka. Już noworodek intensywnie wpatruje się w twarze rodziców, uczy się w ten sposób swojego spojrzenia na świat a także organizacji i skupienia.

Kiedy dziecko nie ma rodziców, zamyka się w sobie, lub za wszelką cenę stara się pozyskać drugiego człowieka, aby choć trochę zrozumieć świat. Dlatego niewskazane jest, by dzieckiem zajmowała się tylko jedna strona rodziny, albo skupienie się na karierze.

napisane przez: ogrodytarnow.pl/pl/oferta