Medycyna

Neurologia

Dziedzina medycyny, która okazuje się jedną z dyscyplin medycznych zdecydowanie najistotniejszych okazuje się między innymi neurologia. To taki rodzaj medycyny, który zajmuje się przede wszystkim badaniem rozlicznych typów dolegliwości związanych z funkcjonowaniem układu nerwowego oraz ośrodkowego układu nerwowego. Neurologia w bardzo dużym stopniu powiązana jest z psychiatrią.


W zasadzie śmiało można uznać, że jest to dyscyplina mocno z psychiatrią spokrewniona, która opiera się zwłaszcza na badaniu rozlicznych dolegliwości i schorzeń wpływających w mniejszym lub większym stopniu na dyskomfort psychiczny oraz destrukcję układu nerwowego. Psychiatria w głównej mierze bazuje także na chorobach, których podłoże można określić jako biochemiczne. W kontekście tego, mózg człowieka nie jest w stanie należycie funkcjonować w całości, czy też jest upośledzony fragmentarycznie.
Musimy wspomnieć o tym, że na tle szeregu rozmaitych wariantów neurologicznych schorzeń, jakie aktualnie są odkryte w tej dziedzinie medycyny, wymienia się setki powszechnych, bazujących na różnorodnych dysfunkcjach systemu nerwowego. Jest to przykładowo zaburzenie nerwowo-skórne, choroby genetyczne, wielorakiego typu guzy, zaburzenia z zakresu płynu mózgowo-rdzeniowego, choroby na tle naczyniowym, zakażenia układu nerwowego, zespoły otępienne, choroby typu neuropatie rehabilitacja kraków obwodowe, urazy nabyte układu nerwowego czy też urazy około płodowe oraz różnego typu zaburzenia rozwojowe. Warto także wspomnieć o chorobach mitochondrialnych i ataksjach dziedzicznych, czy też schorzeniach autonomicznego układu nerwowego i zaburzeniach napadowych.

Autor artykułu: