Psychoterapia, logopedia dla dzieci
Anatomia
Anatomia

Anatomia

Z języka starogreckiego, pojęcie anatome, z jakiego zrodziła się powszechnie dzisiaj znana nazwa, jaką jest anatomia, odnosi się do sekcji, w tym także tłumaczona jest dosłownie jako anatemnein, czyli w wolnym tłumaczeniu – pociąć, pokroić. W tym kontekście wskazane jest nawiązanie do nauki medycznej jaka jest od lat szeroko rozwijana, a mianowicie sekcja zwłok. Na czym się ona opiera? Dowiesz się tego z dalszych akapitów, gdzie krok po kroku zawarliśmy wszelkie cenne informacje dotyczące ogólnie tejże dyscypliny wiedzy.


Anatomia jest to nauka, jaka dotyczy jednego z najbardziej istotnych działów biologii. Jest to wiedza tworzona w oparciu o specjalistyczne badanie struktur organizmów żywych, jak również i analizowanie ich budowy. W przedmiocie wiodącym nauki zwanej anatomią okazuje się być dział określający między innymi skład, kształt, położenie, czy też ewolucje tkanek, komórek i narządów. Nie możemy także zapomnieć o tym, że anatomia powstała w szczególności dlatego, że badane organizmy można podzielić również na rozliczne dodatkowe, wewnętrzne działy. W takim przypadku trzeba wspomnieć chociażby o odrębnej grupie jaką jest anatomia roślin, czy też anatomia
zwierząt oraz anatomia człowieka. Biorąc pod uwagę z kolei skalę obserwacji, warto wspomnieć o kilka specyficznych działach, do jakich zalicza się między innymi anatomię mikroskopową. Do tego, warto też zwrócić uwagę na anatomię prawidłową oraz tak zwaną anatomię patologiczną, jaką jest patomorfologia, która stanowi działy wewnętrzne anatomii wydzielane na podstawie stanu zdrowia badanych jednostek.

Autor artykułu: