Psychoterapia, logopedia dla dzieci
Dziedziny psychologii
Dziedziny psychologii

Dziedziny psychologii

Pojęcie psychologia odnosi się do bardzo szerokiego wachlarzu różnorodnych dyscyplin wiedzy, jakie są powszechnie znane ze względu na to, że wchodzą w skład nie tylko wspomnianej powyżej dyscypliny wiedzy humanistycznej, ale także tyczą się medycyny oraz w dużym stopniu także i pedagogiki. Na czym się w praktyce opierają i jakie są najczęściej wyróżniane rodzaje psychologicznych dziedzin? Więcej poniżej.


Na pewno trzeba wspomnieć o wyjątkowo ciekawej sferze psychologicznej, jaką jest neuropsychologia. To dziedzina odnosząca się w głównej mierze do relacjonowania, badania i diagnozowania badań i związków, do jakich dochodzi w naszym ludzkim układzie nerwowym. E związku z tym, mówi się o procesie poznawczym, bowiem to z przeróżnymi procesami poznawczymi mamy do czynienia w kontekście neuropsychologii w ogóle. Jest to z perspektywy klinicznej wszystko, co odnosi się do skutków uszkodzeń i destrukcji mózgu ludzkiego. W kontekście czysto teoretycznym natomiast, jako psychologię w znaczeniu jej dziedziny jaką stanowi neuropsychologia, można określić naukę będącą na pograniczu dwóch podstawowych dyscyplin medycznych, w tym między innymi medycyny ale też i psychologii. Jest to blisko spokrewnione również z neuropsychiatrią, jakiej historia wcale nie jest tak długa, jak omawianej tu psychologii czy nawet neuropsychologii.
Jeszcze innym typem dziedziny psychologii, który także okazuje się dzisiaj odrębną dziedziną wiedzy, jest psychologia środowiskowa. Jest to sfera interdyscyplinarna badająca wpływ jednostki i oddziaływania człowieka na środowisko fizyczne, jakie go otacza i w drugą stronę, to jest owego środowiska na jednostkę ludzką.

Autor artykułu: