Psychoterapia, logopedia dla dzieci
Koncepcje logopedyczne
Koncepcje logopedyczne

Koncepcje logopedyczne

Logopedia to nauka powszechnie znana, która w praktyce opiera się na doskonaleniu ale też formowaniu prawidłowego rodzaju mowy w danym języku ojczystym i nie tylko. Równie dobrze można korzystać z fachowych, specjalistycznych porad doświadczonych ekspertów z zakresu logopedii w obrębie języków obcych. Autorów koncepcji logopedycznych, podobnie jak i poszczególnych teorii jest całe mnóstwo. Więcej na ich temat od strony technicznej i nieco teoretycznej znajdziesz poniżej.
W przypadku autorów naukowych, jako logopedię rozumie się zwłaszcza taką naukę, która niewątpliwie wiąże się z koncepcją medyczną. W tym zakresie warto wspomnieć przykładowo o tym, co proponuje znany logopedia i specjalista w tej dziedzinie jakim jest Stanisław Grabias. Ta koncepcja mówi o zakresie przedmiotu badań obejmującego między innymi działania profilaktyczne w swym charakterze, ale też korekcję mowy już wykształconej na jakimś poziomie oraz zajęcie się indywidualnie wszelakimi zaburzeniami zdolności mówienia. Inne odniesienie do dziedziny wiedzy, jaką jest logopedia, ma z kolei koncepcja pedagogiczna. Opiera się ona w szczególności na rozszerzeniu badań logopedycznych do zaburzeń kształtowania mowy u osób małoletnich, przez co natomiast rozumie się przedszkolaków oraz uczniów ze szkoły podstawowej. Często mowa tu także o osobach z wyraźnymi dysfunkcjami słuchu oraz osobach głuchoniemych. Koncepcja numer trzy z kolei wiąże się natomiast z koncepcją holistyczną, do jakiej nawiązują tacy teoretycy logopedii jak chociażby Iren Styczek czy Leon Kaczmarek. W ich przypadku nauka tu omawiana to zupełnie samodzielna dyscyplina wiedzy zajmująca się kontekstem zarówno patologicznym, jak i artystycznym, językowym i społecznym zarazem.

Autor artykułu: