Funkcje pedagogiki
Funkcje pedagogiki

Funkcje pedagogiki

Wśród podstawowych rodzajów nauk humanistycznych, na szczególną uwagę zasługuje między innymi pedagogika, jaka bazuje przede wszystkim na kształceniu jednostek. Jest tu mowa z jednej strony o kształceniu osób małoletnich, ale także młodzieży w różnym przedziale wiekowym oraz ludzi dorosłych.


Pedagogiczny kontekst odnosi się zwłaszcza do placówek szkolno-oświatowych, jakie stanowią również miejsca wychowawcze. Niemniej jednak nie zapominajmy o tym, że jest też szereg innych ośrodków w kolokwialnym tego słowa znaczeniu, które wiążą się z kształceniem i wychowywaniem ludzi. Mowa tu na przykład o również pedagogicznej funkcji jaką spełnia rodzina oraz grupa osób w tym samym przedziale wiekowym, a więc grupa rówieśnicza. Jeszcze co innego to poszczególne, wyżej wspomniane stopnie szkolne, edukacyjne, a w tym między innymi ośrodki przedszkolne, szkoły elementarne czyli podstawówki oraz gimnazja i akademickie kształcenie na studiach. W każdym z tych etapów nauczanie wygląda zupełnie inaczej. W zakresie pedagogiki, musimy wspomnieć z jednej strony o samokształceniu młodzieży oraz ludzi dorosłych, ale tez i samowychowaniu tej grupy. Nie zapominajmy również o instytucjach pozaszkolnych, które także spełniają istotną rolę pedagogiczną. W tym przypadku warto nadmienić na przykład o wielorakich organizacjach młodzieżowych i dziecięcych czy kółkach zainteresowań. Jeszcze jedna kwestia to placówki kulturalne takie jak muzea, teatry czy też kluby. Duże znaczenie w pedagogice ogólnej mają również instytucje nastawione na wychowanie religijne.

Autor artykułu: