Psychoterapia, logopedia dla dzieci
Funkcje pedagogiki
Funkcje pedagogiki

Funkcje pedagogiki

Wśród podstawowych rodzajów nauk humanistycznych, na szczególną uwagę zasługuje między innymi pedagogika, jaka bazuje przede wszystkim na kształceniu jednostek. Jest tu mowa z jednej strony o kształceniu osób małoletnich, ale także młodzieży w różnym przedziale wiekowym oraz ludzi dorosłych.


Pedagogiczny kontekst odnosi się zwłaszcza do placówek szkolno-oświatowych, jakie stanowią również miejsca wychowawcze. Niemniej jednak nie zapominajmy o tym, że jest też szereg innych ośrodków w kolokwialnym tego słowa znaczeniu, które wiążą się z kształceniem i wychowywaniem ludzi. Mowa tu na przykład o również pedagogicznej funkcji jaką spełnia rodzina oraz grupa osób w tym samym przedziale wiekowym, a więc grupa rówieśnicza. Jeszcze co innego to poszczególne, wyżej wspomniane stopnie szkolne, edukacyjne, a w tym między innymi ośrodki przedszkolne, szkoły elementarne czyli podstawówki oraz gimnazja i akademickie kształcenie na studiach. W każdym z tych etapów nauczanie wygląda zupełnie inaczej. W zakresie pedagogiki, musimy wspomnieć z jednej strony o samokształceniu młodzieży oraz ludzi dorosłych, ale tez i samowychowaniu tej grupy. Nie zapominajmy również o instytucjach pozaszkolnych, które także spełniają istotną rolę pedagogiczną. W tym przypadku warto nadmienić na przykład o wielorakich organizacjach młodzieżowych i dziecięcych czy kółkach zainteresowań. Jeszcze jedna kwestia to placówki kulturalne takie jak muzea, teatry czy też kluby. Duże znaczenie w pedagogice ogólnej mają również instytucje nastawione na wychowanie religijne.

Autor artykułu: