Psychoterapia, logopedia dla dzieci
Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

Na tle szerokiego rodzaju wielorakich dyscyplin naukowych, z pogranicza z jednej strony dziedzin czysto humanistycznych, a z drugiej strony również i rozmaitych medycznych dyscyplin wiedzy, warto wspomnieć o wyróżniającej się od stuleci nauce jaką jest psychoterapia. Ten rodzaj nauki i zarazem metody leczenia, bo niewątpliwie tym ona także jest w praktyce, oscyluje wokół szeregu innych dziedzin, do jakich zalicza się z jednej strony psychologię. W związku z silnym rozwojem dziedzin psychiatrycznych, pojawiły się wraz z biegiem czasu także rozmaite organizacje o tym charakterze. Do nich zalicza się między innymi tytułowe Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Na czym się ono opiera w praktyce i o co chodzi w jego funkcjonowaniu?


Polskie Towarzystwo Psychiatryczne jest to organizacja o charakterze ogólnopolskim, która zrzesza na terenie całego naszego kraju. W głównej mierze chodzi tu o instytucję powstałą po to, aby w swoich szeregach grupować przede wszystkim lekarzy o specjalnościach psychiatrycznych. Organizacja wspomniana w tytule niniejszego poradnika wiąże się z datą 1920 roku, bowiem to wtedy oficjalnie zaczęła działać. Historycznie rzecz biorąc, ta data wiąże się niewątpliwie z okresem I Zjazdu Psychiatrów Polskich jaki miał miejsce w Warszawie. Jego inicjatorem i pomysłodawcą natomiast okazał się Rafał Radziwiłłowicz, który złożył w tym celu stosowny związek. W związku z jego zaangażowaniem udało się zrobić pierwsze tego rodzaju przedsięwzięcie, które z czasem zostało przekształcone w opisywany w niniejszym tekście typ organizacji jaką jest Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Autor artykułu: