Psychoterapia, logopedia dla dzieci
Przedmiot i zadania pedagogiki
Przedmiot i zadania pedagogiki

Przedmiot i zadania pedagogiki

Pedagogika jest to rodzaj działań, które odnoszą się do szeroko rozumianego procesu kształcenia i wychowywania w szczególności osób młodych, małoletnich, na etapie od wczesnego okresu przedszkolnego, do późniejszych lat, aż małoletni uzyska pełnoletność. W kontekście nauki zwanej pedagogiką mówi się o bardzo rozległej skali oddziaływania i rozmaitych przedmiotach, do jakich odnosi się opisywany rodzaj nauki.


Pedagogika jest to nic innego jak dyscyplina humanistyczna oraz nauka o wymiarze społecznym uwzględniająca z jednej strony praktykę, a z drugiej teorię. Zajmuje się ona sferą szeroko rozumianej działalności wychowawczej oraz opiekuńczej. Tyczy się tak młodzieży oraz małych dzieci, jak i ludzi dorosłych, którzy objęci są szeroko rozumianą działalnością edukacyjną i kształcą się w różnym przedziale wiekowym bądź zawodowo związani są z kształceniem innych. Należy wspomnieć między innymi o tym, że pedagogika to nie tylko wiedza teoretyczna, lecz także i postępowanie czysto wychowawcze, jakie określane jest pedagogiką z języka greckiego od tamtejszego określenia paidagogogia. Nauka w tym przypadku opiera się zwłaszcza na kształceniu młodego pokolenia, ale nie tylko, co wynika z tego względu, że istnieją rozliczne placówki oświatowe, w jakich tego typu system nauki poprzez pedagogiczne oddziaływanie na młodzież jest niezbędne. Ma to bowiem w większym kontekście na celu przede wszystkim to, aby odpowiednio przygotować tę grupę społeczną do funkcjonowania w życiu społecznym. Musimy wspomnieć także o tym, że na przestrzeni czasu pedagogika mocno ewoluowała i w związku z tym, uformowane zostały jej rozliczne cele, formy, metody i treści.

Autor artykułu: