Psychoterapia, logopedia dla dzieci
Rola pedagogiki
Rola pedagogiki

Rola pedagogiki

Pedagogika to jedna z wiodących dyscyplin wiedzy z zakresu szeroko dziś rozpowszechnionych nauk humanistycznych. Opiera się ona na spełnianiu rozmaitych rodzajów funkcji, jakie wiążą się z tego typu dziedziną. Jest to w głównej mierze wychowanie, ale także edukowanie oraz kształcenie. Nie ma tu w zasadzie większego znaczenia, o jakim przedziale osób edukowanych pedagogicznie mowa, ale pewne jest, że największa grupą osób poddawanych takowej edukacji jest grupa młodzieży i dzieci w wieku szkolnym.


Pedagogika jest nauką, która posiada mnóstwo dziedzin wewnętrznych czy też wielorakich specjalności, do jakich zalicza się sporo innych odłamów. Warto natomiast mieć na względzie istotną kwestię, a mianowicie, że podstawowy cel pedagogiki w kontekście edukacji jest nic innego jak doświadczalne, edukowanie w kontekście empirycznym. Bazuje na realizacji zaawansowanych procesów edukacyjnych. Co więcej, pedagogice przyświeca kilka konkretnych celów jakie są niezbędne do realizacji. Mowa między innymi o zbieraniu informacji, jakie tyczą się rzeczywistości wychowawczej, a także analizowanie oraz interpretowanie rzeczywistości, poszukiwanie zależności między poszczególnymi częściami tejże rzeczywistości oraz dostarczanie wiadomości i wiedzy niezbędnej do tego, aby wprowadzać w praktyce i utrwalać efekty wyżej wspomnianych procesów. Kolejna warta zwrócenia uwagi kwestia bazuje na dostarczaniu wiedzy i ciągłym rozwoju. Dodatkowo nie zapominajmy także i o tym, że pedagogika pełni szereg ważnych funkcji, w tym na przykład prognostyczną, instrumentalno-techniczną, czy też diagnostyczną.

Autor artykułu:

Zobacz stronę autora: Parapety