Specjalności logopedyczne
Specjalności logopedyczne

Specjalności logopedyczne

Logopedia, jak każda nauka o charakterze nieco medycznym i zarazem jednocześnie zaliczana do dyscyplin humanistycznych, opiera się na specyficznym podziale na wielorakie specjalności, w obrębie których rozwija się w teorii oraz praktyce. O jakich specjalnościach mowa dowiesz się z dalszych akapitów. Przygotowaliśmy krótkie zestawienie na ten temat.


W głównej mierze trzeba wspomnieć o logopedii teoretycznej. Jest to taka dziedzina logopedyczna, która opiera się z jednej strony na silnej integracji, a z drugiej na definiowaniu rozmaitych możliwości w zakresie zastosowania wyników badań nad rozwojem logopedii i osiągnięć jej specjalistów w praktycznym wymiarze. To również sposobność zastosowania wielorakich metod, instrumentów oraz narzędzi przeznaczonych do określania poszczególnych dysfunkcji mowy a także zaburzeń i nieprawidłowości rozwijających się tak u osób młodych, dopiero kształtujących swój aparat mowy, co też o osób z rozwinięta zdolnością mówienia, czyli ludzi dorosłych. Warto także nadmienić o tym, że wyszczególnia się bardzo wiele specjalistycznie opracowanych programów wpływu profilaktycznego logopedii oraz jej terapeutycznego oddziaływania. W kontekście logopedii nie bez znaczenia okazuje się też być logopedia praktyczna, a więc tak zwana nauka stosowana. Jest to rozwój zdolności i kompetencji językowej czy też umiejętności komunikowania się. W praktyce daje to opcję niedopuszczania do tworzenia się już na samym wstępie kształtowania mowy rozmaitych nieprawidłowości. W kontekście wyżej wspomnianej logopedii stosowanej a więc praktycznej należy także wspomnieć o dwóch odmiennych jej profilach takich jak logopedia ogólna a także logopedia specjalna.

Autor artykułu: